madde_bagimliligi

Madde Bağımlılığınızdan Kurtulun !

Mora cihazlarıyla yapılan terapi yaklaşımına göre, aynı sigara ve alkol bağımlılığında olduğu gibi madde bağımlılığında da, vücutta, madde kullanımından kaynaklı negatif, sağlıksız frekans bilgisi mevcuttur. Bu frekansın tespit edilerek nötrlenmesi amaçlanır.

Madde bağımlısı olan kişide madde üzerinde yapılan frekans silmesi kişinin isteğini azaltmakta, dolayısıyla otomatik olarak kullanımı azalmakta ve kişinin tamamen bırakması böylelikle kolaylaşmaktadır. Kişinin bağımlılığının düzeyine göre Mora cihazlarıyla yapılan terapi madde bırakma konusunda yeterli olabilir ya da bilinen klasik yöntemlere entegre edilen bir destek terapisi olarak da sağlık profesyonellerince kullanılabilir.

Terapiler 4-5 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 4 seans ilk planda yeterlidir. Daha sonra destek olarak bir veya birden fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişinin ilk 4 seans sonrası durumuna ve kişisel özelliklerine bakılarak karar verilir.

Seans Süresi: 3 ile 5 seans arasında değişmektedir. (Seans aralıkları 4 günde bir)