alkol_bagimliligi

Alkol Bağımlılığından Kurtulun !

Alkol bağımlılığı, kişinin alkollü içkilere tutkunluk derecesinde bağlı olması ve düzenli olarak alkol tüketme ihtiyacı içerisinde olması olarak tanımlanır. Mora cihazlarıyla yapılan terapi yaklaşımına göre, aynı sigara bağımlılığında olduğu gibi alkol bağımlılığında da, vücutta, fazla alkol tüketmek kaynaklı negatif, sağlıksız frekans bilgisi mevcuttur. Aynı işlem madde bağımlılığı içinde uygulanır ve etkilidir.

Alkol bağımlısı olan kişide alkol üzerinde yapılan frekans silmesi kişinin isteğini azaltmakta, dolayısıyla otomatik olarak aldığı alkol miktarı azalmakta ve kişinin alkolü tamamen bırakması böylelikle kolaylaşmaktadır. Kişinin bağımlılığının düzeyine göre Mora cihazlarıyla yapılan terapi alkol bırakma konusunda yeterli olabilir ya da bilinen klasik yöntemlere entegre edilen bir destek terapisi olarak da sağlık profesyonellerince kullanılabilir.

Terapiler 4-5 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 4 seans ilk planda yeterlidir. Daha sonra destek olarak bir veya birden fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişinin ilk 4 seans sonrası durumuna ve kişisel özelliklerine bakılarak karar verilir.

Seans Süresi: 3 ile 5 seans arasında değişmektedir. (Seans aralıkları 4 günde bir)