Cinsel Terapi Uygulamaları Eğitimi

Programın Amacı

Eğitim toplamda altı gün iki modülden oluşan bir cinsel terapi uygulamaları eğitim programıdır. Bu programda cinsellik, kadın ve erkek anatomisi, cinsel kimlik gelişimi, cinsel yönelim, cinsel kimlik bozuklukları ve cinsel işlev bozuklukları alanında yaşanan sorunlar ve tedavileri alanında ruh sağlığı çalışanlarının kişisel gelişimini sağlaması ve mesleki yeterlilik kazanması amaçlanmaktadır. Eğitim teorik bilgileri pratiğe dökme ve uygulama odaklıdır; cinsel terapi, cinsel terapinin temel prensipleri, egzersizler ve tedavi stratejileri hakkında katılımcılara beceri kazandırır.  Eğitim süresince interaktif sunumlar, role-playing, grup tartışmaları vb. yöntemler kullanılır.

Eğitim Takvimi:

Modül1: 13-14-15 Mart 2020 10:00 – 17:00

Modül2: 27-28-29 Mart 2020 10:00 – 17:00

Kimler Katılabilir: Psikiyatrlar, Klinik Psikologlar, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Psikoloji ve PDR Öğrencileri (4. Sınıf)

Kontenjan sınırlıdır.

Eğitim Yeri: Psikoterapi Atölyesi Ataşehir/İstanbul

Eğitmen: Uzman Psikolog, Çift Terapisti ve Cinsel TerapistCanset Tütüncüoğlu

Ücret: 2000+KDV

İrtibat: 0532 455 59 03

0216 290 35 38

1.MODÜL

1. Gün

Cinsel terapi nedir? & Cinsel terapist kimdir? 

Cinsel terapide etik kurallar

Sternberg’in Aşk Üçgeni teorisi

Cinsellik kuramı

Cinsel terapide temel prensipler

Cinsel terapide kullanılan egzersizler

Terapötik mütabakat

Cinsel tedavide önemli ölçütler

2. Gün

Cinsel öykü alma

Cinsel mitler

Cib’de ayırıcı tanı

Cinsel işlev bozuklukları

Cinsel yanıt döngüsü

Cinsel anatomi (kadın ve erkek)

Kadın ve erkekte erojen bölgeler

3. Gün

Cinsel kimlik gelişimi

Cinsel yönelimler

Cinsel kimlik bozuklukları

Parafililer

Hiperseksüalite

Cinsel tiksinti bozukluğu ve cinsel fobiler

2. MODÜL

4. Gün

Vajinismus nedir?

Vajinismus tipleri

Vajinismusta 3 temel korku

Vajinismusun nedenleri

Vajinismusta hatalı ve yanlış tedaviler

Vajinismus tedavisinde hedefler, basamaklar

5. Gün 

Erken boşalma (Prematür ejekülasyon) tanımı

Erken boşalmanın tipleri

Erken boşalmanın nedenleri

Erken boşalma tedavisinde kullanılan egzersizler

Erektil disfonksiyon tanımı

Erektil disfonksiyon tipleri

Erektil disfonksiyonda müdahale alanları

Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan egzersizler

6. Gün

Cinsel isteksizlik (kadın&erkek)

Cinsel isteksizliğin nedenleri

Temel tedavi stratejileri

Cinsel isteksizliğin tedavisinde kullanılan teknikler

Orgazm nedir, işlevi nedir?

Orgazm türleri

Orgazmın fazları

Anorgazmi nedir?

Anorgazminin nedenleri

Anorgazmınin tedavisi

Eğitim sonunda katılımcılara Psikoterapi Atölyesi tarafından katılımcı sertifikası verilmektedir.

Eğitmen Hakkında:

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1998 yılında mezun olan Canset Tütüncüoğlu meslek hayatının başında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Ana-Çocuk Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimine ve aynı üniversitede Genetik Bölümünde Genetik danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi yüksek lisansını tamamlamış ve alanda uzman olarak görev yapmaya başlamıştır. Akademik hayatının yanı sıra 2012 yılında Wisbaden Psychotherapy Academy onaylı Pozitif Psikoterapi eğitimine katılmış ve “Pozitif Psikoterapist” ünvanını, 2013’te Aile Danışmanlığı eğitim programını tamamlayarak “Aile Danışmanı” ünvanını, 2014 yılında da PADEM ile Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı’nı tamamlayarak “Bilişsel Davranışçı Terapist” ünvanını almıştır. Duygu odaklı çift terapisi, çözüm odaklı çift terapisi, cinsel terapi ve boşanma terapisi eğitimlerinin ardından cinsel terapi alanında eğitimci eğitimlerini de tamamlayarak alanda meslek elemanı yetiştirmeye başlayan Canset Hanım, halen İstanbul Ataşehir’de hizmet veren Psikoterapi Atölyesi’nde yetişkin ve çift terapi, cinsel terapi alanlarında çalışmakta ve aynı kurumda eğitimler vermektedir.