İlişkide sorunlar çözüme ulaştırılamayan boyutlara geldiğinde ruh sağlığına önem verilmemesi, terapi için bir miktar maddi kaynak ayrılmasının gerekliliği ya da televizyon sinema gibi yollar aracılığıyla terapiyle ilgili yanlış algıların oluşması gibi sebeplerden dolayı çiftler genellikle oyunu sonuna kadar oynamayı tercih etmekte ve bitiş noktasında terapi yoluna başvurmaktadır. Çiftlerin son aşamada başvuruyor olması çift terapisinin başarı oranları hakkında yanlış bir tablo çizmektedir. Bu yüzden çift terapisi hakkında bilgi edinmek, terapötik sürece inanmak ve ön yargısız olmak alacağınız sonuçlar üzerinde oldukça büyük bir etkiye sahiptir.

İlişki hakkında olumsuz duygular içerisinde ve artık hiçbir şeyin çözüm olmayacağına, son noktada olduğunuza inanıyorsanız sizler için 5 maddede çift terapisinde neler olduğunu anlattık.

Terapist ilişkideki görüşlerin objektif olmasını sağlar.

Amaç, ilişki içerisindeki “suçlama oyununu” bırakarak tarafların kendilerine ve karşı tarafa objektif bakmasını sağlamaktır. Çiftler bu sayede sorunların nedeninden daha çok çözüme odaklanmayı sağlayabilecek ve ilişkinin anlaşılma şeklini değiştirmeye odaklandıkları sürece, süreç sonrasında da birbirlerini ve etkileşimlerini daha uyumlu yollarla görmeye başlayabileyeceklerdir.

Terapist işlevsel olmayan davranışı çifte gösterir.

Terapist dikkatli bir değerlendirme yaparak partnerlerden herhangi birinin fiziksel, psikolojik veya ekonomik anlamda risk altında olmadığından emin olduktan sonra çiftin arasında yaşanan sorunu olumsuz etkileyen işlevsel olmayan davranışları tespit eder. Çifte bu davranışları ve davranışları değiştirme yollarını gösterir.

Terapist duygusal kaçınmayı azaltır.

Özel duygularını ve düşüncelerini ifade etmekten kaçınan çiftler kendilerini duygusal olarak uzak olma ve parçalanma riskiyle karşı karşıya bırakırlar. Bağlanma teorisiyle ilgili yazımızda belirttiğimiz gibi, çocukluk döneminde güvenli duygusal bağlar geliştiremeyen yetişkinler reddedilmekten korktukları için yakınlık ihtiyaçlarını ifade etmezler. Etkili çift terapistleri, danışanlarının diğer kişiye ifade etmekten korktukları duygu ve düşünceleri ortaya koymalarına yardımcı olur.

Terapist partnerlerin arasındaki ilişkiyi geliştirir.

Özellikle çatışmadan kaçmak için iletişimsizlik yaşayan ya da sürekli eleştirel ve suçlayıcı davranışlar gösteren çiftler için etkili iletişim yollarını öğrenmek önemlidir. Hangi iletişim türlerinin daha empatik ve etkili olduğunu, hangilerinin çatışmaya sebebiyet verebileceğini terapist çifte öğretir.

Terapist güçlü yönleri keşfeder.

Çift terapiye geldikleri aşamada tamamen olumsuz noktalara odaklanmış ve ilişkinin güçlü yönlerini gözden kaçırmış olabilir. Terapist partnerlerden her biri için, diğerini memnun edecek davranışları reçete edebilir ya da çiftin ilişkisi hakkında daha olumlu bir “hikaye” geliştirmesine yardımcı olabilir. Güçlü yönlerin fark edilmesi ilişki için dayanıklılık oluşturmaktadır.

İlişki içerisinde umutsuz veya yaşanabilecek sorunlardan dolayı uzun ilişkilere başlama, yürütme konusunda kaygılıysanız yukarıdaki beş madde çift terapisinin doğasını anlamanıza yardımcı olacaktır. Elbette ki bu süreçte terapistinizin alandaki yetkinliği de oldukça önemlidir.